Kategorie produktów

Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy

Elementy osprzętu kablowego służą do rozdziału kabli głównych w celu połączenia ich z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną bądź prądy sygnałowe do docelowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (napędy, sygnalizatory itp.). W zależności od przeznaczenia są to garnki kablowe, skrzynki kablowe, skrzynki ochronne.

Dławiki torowe i linki dławikowe

Dławiki torowe i linki dławikowe

Dławik torowy służy do przekazywania powrotnego stałego prądu trakcyjnego przez torowy odcinek izolowany. Ma postać transformatora z wbudowanym obwodem rezonansowym pozwalający na niezakłócony przepływ prądu zmiennego sygnałowego. Instalowany przy torach, połączony z szynami linkami dławikowymi.

Elektromagnesy torowe

Elektromagnesy torowe

Jest elementem jednopunktowego systemu samoczynnego hamowania pociągów. Mocowany do szyny współpracuje z elektromagnesem zamocowanym na pojeździe.

Napędy zwrotnicowe

Napędy zwrotnicowe

Napęd zwrotnicowy JEA-29 służy do przestawiania zwrotnic i wykolejnic w żądane położenie. Napęd zwrotnicowy o stosunkowo prostej i niezawodnej konstrukcji, zapewniający pełną kontrolę położenia zwrotnicy.

Umocowania napędów

Umocowania napędów

Służą do instalowania napędów zwrotnicowych przy rozjeździe, zapewniając stabilne położenie napędu i pewność połączenia jego suwaków z elementami rozjazdu. Na umocowanie składa się podstawa napędu (łoże) i pręty łączące (nastawcze, kontrolne). Produkowane są w wielu odmianach przystosowanych do wszystkich typów rozjazdów oraz do wszystkich typów obecnie stosowanych napędów zwrotnicowych produkcji Kolster, Bombardier, Siemens i Thales.

Wykolejnice, wskaźniki i podstawy pod sygnalizatory

Wykolejnice, wskaźniki i podstawy pod sygnalizatory

Wykolejnice służą do zatrzymania bądź wykolejenia taboru w celu unie-możliwienia wyjazdu poza strefę dozwoloną. Mocowane bezpośrednio do szyny. Mogą być instalowane przy wszystkich rodzajach podkładów, również betonowych.

Mechaniczne sprzężenia zamknięć nastawczych

Mechaniczne sprzężenia zamknięć nastawczych

Mechaniczne sprzężenia zamknięć nastawczych wykorzystują pojedynczy napęd zwrotnicowy do przestawiania zwrotnic z kilkoma zamknięciami nastawczymi.

Zamki kluczowe

Zamki kluczowe

Zamki kluczowe przeznaczone są do zamykania w określonych położe-niach urządzeń istotnych dla sterowania ruchem kolejowym (zwrotnic, wykolejnic, urządzeń nastawczych) w celu uzyskania stałych wzajemnych uzależnień tych urządzeń warunkujących bezpieczeństwo ruchu lub tylko czasowego zabezpieczenia tych urządzeń np. w przypadku awarii.

Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa Xsafe

Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa Xsafe

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa Xsafe przeznaczona jest do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B, C, F oraz przejść kategorii E. W skład systemu wchodzą, w zależności od konfiguracji i kategorii przejazdu: aparatura sterująca, czujniki koła, sygnalizatory drogowe, napędy rogatkowe oraz sygnalizatory ToP.