O firmie

Wyroby spółki Kolster skierowane są do odbiorców związanych z budową i użytykowaniem infrastruktury kolejowej. Katalog wyrobów zawiera ponad tysiąc pozycji wśród których większość to urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz części zamienne. Oferujemy także regenerację wielu z nich. Specjalizujemy się w urządzeniach mechanicznych i elektromechanicznych ale wykonujemy też prace zlecone indywidualnie. Wszystkie wyroby, które podlegają certyfikacji mają aktualne i aktualizowane świadectwa dopuszczemia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Nowe konstrukcje opracowujemy posługując się nowoczesnym oprogramowaniem do projektowania w trzech wymiarach (Autocad Inventor). Umożliwia to szybkie ich wdrażanie oraz modyfikowanie i tworzenie kontrukcji pochodnych a także usprawnia w tym zakresie współpracę naszej Spółki z producentami i dostawcami innych elementów infrastruktury kolejowej. Wysoka jakość wyrobów oraz jakość dostaw jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001 oraz, co dla nas bardzo ważne, pozytywnymi opiniami naszych Klientów.

Doświadczenie od 1945

Specjalizujemy się w produkcji mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nieprzerwanie od 1945 roku. Nasze wyroby dostarczamy dla polskiej sieci kolejowej oraz międzynarodowych koncernów z sektora systemów zarządzania ruchem kolejowym.

Jakość

Produkowane przez nas urządzenia sterowania ruchem kolejowym mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dlatego przestrzegamy surowych reżimów kontrolnych zapewniających wysoką jakość wytwarzanych produktów. Służy temu przyjęty system zarządzania jakością spełniający wymogi ISO 9001:2008. Posiadamy również własne laboratorium kontroli jakości.

Nowoczesne technologie

Posiadamy  własny zakład produkcyjny w Olsztynie wyposażony w nowoczesne maszyny do obróbki metali - centra obróbcze CNC, automaty tokarskie, prasy, automaty spawalnicze, lakiernię. Posiadamy własną narzędziownię i prototypownię. Od 2012 roku korzystamy również z doświadczeń oraz możliwości technologicznych czterech fabryk  grupy  Stalmot & Wolmet S.A..

Nasze wyroby

Nasze wyroby skierowane są do odbiorców związanych z budową i użytykowaniem infrastruktury kolejowej - w szczególności  urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz części zamienne. Oferujemy także regenerację wielu z nich. Specjalizujemy się w urządzeniach mechanicznych i elektromechanicznych, ale wykonujemy też prace zlecone indywidualnie. Wszystkie wyroby, które podlegają certyfikacji mają aktualne i aktualizowane świadectwa dopuszczemia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Profesjonalna kadra

Nasi inżynierowie stanowią bardzo ambitny zespół, chętny do pracy zarówno nad własnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, jak i przy rozwiązywaniu bieżących problemów naszych Klientów. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sterowania ruchem kolejowym, mechaniki, elektrotechniki i obróbki metali. Nowe konstrukcje opracowujemy posługując się nowoczesnym oprogramowaniem do projektowania w trzech wymiarach, znamy języki obce.