Do pobrania

Wyroby spółki Kolster skierowane są do odbiorców związanych z budową i użytykowaniem infrastruktury kolejowej. Katalog wyrobów zawiera ponad tysiąc pozycji wśród których większość to urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz części zamienne. Oferujemy także regenerację wielu z nich. Specjalizujemy się w urządzeniach mechanicznych i elektromechanicznych ale wykonujemy też prace zlecone indywidualnie. Wszystkie wyroby, które podlegają certyfikacji mają aktualne i aktualizowane świadectwa dopuszczemia do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Nowe konstrukcje opracowujemy posługując się nowoczesnym oprogramowaniem do projektowania w trzech wymiarach (Autocad Inventor). Umożliwia to szybkie ich wdrażanie oraz modyfikowanie i tworzenie kontrukcji pochodnych a także usprawnia w tym zakresie współpracę naszej Spółki z producentami i dostawcami innych elementów infrastruktury kolejowej. Wysoka jakość wyrobów oraz jakość dostaw jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001 oraz, co dla nas bardzo ważne, pozytywnymi opiniami naszych Klientów.

Aby uzyskać dostęp do plików prosimy podać login i hasło

W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt.